fbpx
InterviewRecord_logo_kolor

Często zadawane pytania:​

Dlaczego Interview Record?

 • Unikalnym rozwiązaniem jest możliwość zaproszenia praktycznie nieograniczonej liczby kandydatów do wstępnego nagrania wywiadu.
 • Jednakowe pytania i zadania stawiane wszystkim kandydatom minimalizują subiektywne czynniki wpływu na decyzje.
 • Możliwość wielokrotnego odtwarzania nagrań oraz możliwy dostęp do rekrutacji innych managerów, redukuje zagrożenie popełnienia błędu rekrutacyjnego.
 • Także kandydat otrzymuje możliwość nagrania odpowiedzi na pytania w dogodnym miejscu i czasie, co zmniejsza ryzyko powierzchownych bądź przypadkowych rozmów.
 • Niezwykle poprawia to komfort zarówno kandydata jak i osoby rekrutującej.

Aplikacja Interview Record to rozwiązanie do prowadzenia wywiadów wideo, które pomaga przyspieszyć i usprawnić proces zatrudniania właściwego kandydata. Wspomaga rekrutację już od samego początku poprzez możliwość:

 • stworzenia unikalnego profilu kandydata
 • zaproszenia do nagrania odpowiedzi online maksymalnie dużej ilości kandydatów
 • zapraszanie do dalszych etapów jedynie tych kandydatów, którzy w największym stopniu pasują do oczekiwań i profilu pracodawcy
 • Rekrutujący oraz Obserwatorzy mogą przeglądać i oceniać kandydatów, dodawać własne komentarze oraz udostępniać profile kandydatów innym użytkownikom
 • panel użytkownika jest niezwykle prosty w obsłudze
 • aplikacja działa w językach: polskim i angielskim.

Aplikacja Interview Record daje komfort, szybkość i precyzję przeprowadzenia rekrutacji. Najważniejsze korzyści, to:

 • minimalizacja czynnika stresu u Rekrutującego i Kandydata
 • zachowanie dystansu fizycznego
 • możliwość wykorzystania maksymalnie dużej bazy kandydatów bez angażowania czasu Rekrutującego
 • możliwość obiektywnego porównania kandydatów
 • możliwość zachowania nagrań i powrót do nich w razie konieczności
 • aplikacja Interview Record może być wykorzystywana do płynnego wdrożenia oraz szkolenia nowych managerów, szczególnie jeśli chodzi o rekrutacje pracowników
 • aplikacja Interview Record daje doskonały materiał kierownictwu firmy / organizacji do analizy jakości pracy osób rekrutujących.

Rekrutujący mogą oceniać kandydatów za pomocą takich parametrów, jak:

 • precyzja i logika wypowiedzi
 • radzenie sobie z presją upływającego czasu
 • poziom energii i zaangażowania
 • jakość wykonanych ćwiczeń w trakcie nagrania (np. matematyka)
 • poziom znajomości języka obcego (faktyczny, a nie deklaratywny)
 • umiejętności prezentacji i autoprezentacji
 • umiejętności sprzedażowe.

Czas, miejsce, godzina wykonania nagrania przez Kandydata są dodatkowym źródłem informacji dopełniających wstępny obraz kandydata.

 

Aby zobiektywizować ocenę, każdy Kandydat może być dodatkowo oceniony przez innego Rekrutującego, a ocena i komentarze zachowane do wglądu w przyszłości lub przed podjęciem ostatecznej decyzji.

 • Unikalnym rozwiązaniem jest możliwość zaproszenia praktycznie nieograniczonej liczby kandydatów do wstępnego nagrania wywiadu.
 • Jednakowe pytania i zadania stawiane wszystkim kandydatom minimalizują subiektywne czynniki wpływu na decyzje.
 • Możliwość wielokrotnego odtwarzania nagrań oraz możliwy dostęp do rekrutacji innych managerów, redukuje zagrożenie popełnienia błędu rekrutacyjnego.
 • Także kandydat otrzymuje możliwość nagrania odpowiedzi na pytania w dogodnym miejscu i czasie, co zmniejsza ryzyko powierzchownych bądź przypadkowych rozmów.
 • Niezwykle poprawia to komfort zarówno kandydata jak i osoby rekrutującej.

Aplikacja Interview Record to rozwiązanie do prowadzenia wywiadów wideo, które pomaga przyspieszyć i usprawnić proces zatrudniania właściwego kandydata. Wspomaga rekrutację już od samego początku poprzez możliwość:

 • stworzenia unikalnego profilu kandydata
 • zaproszenia do nagrania odpowiedzi online maksymalnie dużej ilości kandydatów
 • zapraszanie do dalszych etapów jedynie tych kandydatów, którzy w największym stopniu pasują do oczekiwań i profilu pracodawcy
 • Rekrutujący oraz Obserwatorzy mogą przeglądać i oceniać kandydatów, dodawać własne komentarze oraz udostępniać profile kandydatów innym użytkownikom
 • panel użytkownika jest niezwykle prosty w obsłudze
 • aplikacja działa w językach: polskim i angielskim.

Aplikacja Interview Record daje komfort, szybkość i precyzję przeprowadzenia rekrutacji. Najważniejsze korzyści, to:

 • minimalizacja czynnika stresu u Rekrutującego i Kandydata
 • zachowanie dystansu fizycznego
 • możliwość wykorzystania maksymalnie dużej bazy kandydatów bez angażowania czasu Rekrutującego
 • możliwość obiektywnego porównania kandydatów
 • możliwość zachowania nagrań i powrót do nich w razie konieczności
 • aplikacja Interview Record może być wykorzystywana do płynnego wdrożenia oraz szkolenia nowych managerów, szczególnie jeśli chodzi o rekrutacje pracowników
 • aplikacja Interview Record daje doskonały materiał kierownictwu firmy / organizacji do analizy jakości pracy osób rekrutujących.

Rekrutujący mogą oceniać kandydatów za pomocą takich parametrów, jak:

 • precyzja i logika wypowiedzi
 • radzenie sobie z presją upływającego czasu
 • poziom energii i zaangażowania
 • jakość wykonanych ćwiczeń w trakcie nagrania (np. matematyka)
 • poziom znajomości języka obcego (faktyczny, a nie deklaratywny)
 • umiejętności prezentacji i autoprezentacji
 • umiejętności sprzedażowe.

Czas, miejsce, godzina wykonania nagrania przez Kandydata są dodatkowym źródłem informacji dopełniających wstępny obraz kandydata.

 

Aby zobiektywizować ocenę, każdy Kandydat może być dodatkowo oceniony przez innego Rekrutującego, a ocena i komentarze zachowane do wglądu w przyszłości lub przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Konta użytkowników

Po sfinalizowaniu zamówienia i uzyskaniu dostępu do aplikacji, osoba wyznaczona na Administratora dokonuje rejestracji, która przebiegnie w dwóch prostych krokach:

 1. Po naciśnięciu przycisku [Rejestracja] wypełnij formularz rejestracji.
 2. Po potwierdzeniu zgody na warunki użytkowania, na podany adres e-mail przyjdzie wiadomość z linkiem zatwierdzającym utworzenie konta w IR.

Po zatwierdzeniu rejestracji, użytkownik otrzymuje dostęp do panelu Administratora – od teraz możesz w pełni korzystać z aplikacji IR.

Ponieważ najczęściej funkcję Administratora pełni: pracownik działu HR, manager wyższego szczebla lub właściciel firmy, funkcje przydzielone Administratorowi są dość szerokie:

 • możliwość zapraszania i tworzenia listy pracowników uprawnionych do prowadzenia rekrutacji lub obserwacji (opisane w pyt. 3)
 • otwieranie kolejnych , nowych rekrutacji lub przeglądanie historycznych (opisane w pyt. 4)
 • przeglądanie listy kandydatów w aktualnych lub poprzednich procesach
 • obserwowanie wszystkich rekrutacji w firmie (funkcja domyślna)
 • osobiste prowadzenie rekrutacji (opisane w pyt. 4 i 6 tej sekcji).

Zapraszanie nowego Użytkownika do zespołu prowadzącego rekrutacje w firmie przebiega w kilku prostych krokach:

 • użyj przycisku: [Zaproś użytkownika]
 • wpisz jej / jego firmowy adres mailowy
 • przypisz rolę: Rekrutującego lub / i Obserwatora (zaznaczając kwadrat: [Rola rekrutującego]),
 • przyciśnij przycisk: [Zaproś],
 • zaproszony użytkownik, na podany przez Administratora adres mailowy otrzyma link z prośbą o zaakceptowanie zaproszenia
 • po zatwierdzeniu nowy użytkownik w pełni może korzystać z funkcji aplikacji IR przypisanych do Rekrutującego i / lub Obserwatora.

  ! Pamiętaj, że rola obserwatora jest zawsze i dla każdego domyślna. Jeśli chcesz ograniczyć lub rozszerzyć zakres obserwacji, zrób to w Panelu administratora: [Obserwacje firmy].

Konto Rekrutującego powstaje po zaproszeniu użytkownika do współpracy.
To zaproszenie przychodzi na adres mailowy nowego użytkownika od Administratora systemu.

 

Osoba zaproszona, aby móc korzystać z aplikacji Interview Record musi wykonać dwa proste kroki:

 1. Potwierdzić zaproszenie w otrzymanym linku,
 2. Uzupełnić formularz danymi i hasłem oraz potwierdzić zgody.

Po zatwierdzeniu system automatycznie przenosi użytkownika do widoku: Panel Rekrutującego, gdzie użytkownik widzi dwie zakładki: [Moje Rekrutacje] i [Moje Obserwacje]. Do obu ról przypisuje Administrator systemu.

 

W momencie przypisania konkretnej rekrutacji do Rekrutującego, każdy Rekrutujący zobaczy ją w swoim Panelu Rekrutującego.

 

Rekrutujący może osobiście dodać PDF z CV używając przycisku [Załaduj paczkę CV] lub dodać ręcznie podstawowe dane Kandydata. W tym celu należy użyć przycisku [Dodaj nowego Kandydata].

Funkcja Obserwatora jest przypisana domyślnie każdemu użytkownikowi, którego zaprosił Administrator. Zakres obserwacji określa Administrator.


Obserwator wg decyzji Administratora może obserwować:

 • innego Rekrutującego, w tym jego wszystkie lub wybrane rekrutacje
 • rekrutację na konkretne stanowisko
 • rekrutacje dowolnego kandydata.


Za każdym razem uprawnienia do tych trzech typów obserwacji udziela Administrator. Jeśli Administrator nie przyzna żadnych uprawnień, funkcja Obserwatora pozostaje nieaktywna.


Obserwator ma prawo dokonywać ocen obserwowanych procesów oraz dodawać swoje komentarze.

Ponieważ Administrator może także osobiście prowadzić rekrutacje, w panelu Administratora jest funkcja [Moje Rekrutacje]. Jest ona identyczna w swej funkcjonalności jak w panelu Rekrutującego (zob. pyt. 4).

 

Po sfinalizowaniu zamówienia i uzyskaniu dostępu do aplikacji, osoba wyznaczona na Administratora dokonuje rejestracji, która przebiegnie w dwóch prostych krokach:

 1. Po naciśnięciu przycisku [Rejestracja] wypełnij formularz rejestracji.
 2. Po potwierdzeniu zgody na warunki użytkowania, na podany adres e-mail przyjdzie wiadomość z linkiem zatwierdzającym utworzenie konta w IR.

Po zatwierdzeniu rejestracji, użytkownik otrzymuje dostęp do panelu Administratora – od teraz możesz w pełni korzystać z aplikacji IR.

Ponieważ najczęściej funkcję Administratora pełni: pracownik działu HR, manager wyższego szczebla lub właściciel firmy, funkcje przydzielone Administratorowi są dość szerokie:

 • możliwość zapraszania i tworzenia listy pracowników uprawnionych do prowadzenia rekrutacji lub obserwacji (opisane w pyt. 3)
 • otwieranie kolejnych , nowych rekrutacji lub przeglądanie historycznych (opisane w pyt. 4)
 • przeglądanie listy kandydatów w aktualnych lub poprzednich procesach
 • obserwowanie wszystkich rekrutacji w firmie (funkcja domyślna)
 • osobiste prowadzenie rekrutacji (opisane w pyt. 4 i 6 tej sekcji).

Zapraszanie nowego Użytkownika do zespołu prowadzącego rekrutacje w firmie przebiega w kilku prostych krokach:

 • użyj przycisku: [Zaproś użytkownika]
 • wpisz jej / jego firmowy adres mailowy
 • przypisz rolę: Rekrutującego lub / i Obserwatora (zaznaczając kwadrat: [Rola rekrutującego]),
 • przyciśnij przycisk: [Zaproś],
 • zaproszony użytkownik, na podany przez Administratora adres mailowy otrzyma link z prośbą o zaakceptowanie zaproszenia
 • po zatwierdzeniu nowy użytkownik w pełni może korzystać z funkcji aplikacji IR przypisanych do Rekrutującego i / lub Obserwatora.

  ! Pamiętaj, że rola obserwatora jest zawsze i dla każdego domyślna. Jeśli chcesz ograniczyć lub rozszerzyć zakres obserwacji, zrób to w Panelu administratora: [Obserwacje firmy].

Konto Rekrutującego powstaje po zaproszeniu użytkownika do współpracy.
To zaproszenie przychodzi na adres mailowy nowego użytkownika od Administratora systemu.

 

Osoba zaproszona, aby móc korzystać z aplikacji Interview Record musi wykonać dwa proste kroki:

 1. Potwierdzić zaproszenie w otrzymanym linku,
 2. Uzupełnić formularz danymi i hasłem oraz potwierdzić zgody.

Po zatwierdzeniu system automatycznie przenosi użytkownika do widoku: Panel Rekrutującego, gdzie użytkownik widzi dwie zakładki: [Moje Rekrutacje] i [Moje Obserwacje]. Do obu ról przypisuje Administrator systemu.

 

W momencie przypisania konkretnej rekrutacji do Rekrutującego, każdy Rekrutujący zobaczy ją w swoim Panelu Rekrutującego.

 

Rekrutujący może osobiście dodać PDF z CV używając przycisku [Załaduj paczkę CV] lub dodać ręcznie podstawowe dane Kandydata. W tym celu należy użyć przycisku [Dodaj nowego Kandydata].

Funkcja Obserwatora jest przypisana domyślnie każdemu użytkownikowi, którego zaprosił Administrator. Zakres obserwacji określa Administrator.


Obserwator wg decyzji Administratora może obserwować:

 • innego Rekrutującego, w tym jego wszystkie lub wybrane rekrutacje
 • rekrutację na konkretne stanowisko
 • rekrutacje dowolnego kandydata.


Za każdym razem uprawnienia do tych trzech typów obserwacji udziela Administrator. Jeśli Administrator nie przyzna żadnych uprawnień, funkcja Obserwatora pozostaje nieaktywna.


Obserwator ma prawo dokonywać ocen obserwowanych procesów oraz dodawać swoje komentarze.

Ponieważ Administrator może także osobiście prowadzić rekrutacje, w panelu Administratora jest funkcja [Moje Rekrutacje]. Jest ona identyczna w swej funkcjonalności jak w panelu Rekrutującego (zob. pyt. 4).

 

Jak utworzyć nową rekrutację w firmie?

! Uwaga: Wyłącznie Administrator ma prawo tworzyć stanowiska i otwierać procesy rekrutacyjne.

Otworzenie nowego procesu rekrutacji przebiega w prostych krokach. Wystarczy postępować zgodnie z szablonem przygotowanym w systemie Interview Record:

 1. Naciśnij przycisk: [Nowa rekrutacja].
 2. Wpisz nazwę stanowiska lub wybierz z już istniejących poprzednich rekrutacji.
 3. Podaj koniecznie datę rozpoczęcia rekrutacji: od tego dnia Rekrutujący będzie mógł zapraszać kandydatów.
 4. Wybierz język rekrutacji: PL / ENG.
 5. Dodaj krótki opis, który pozwoli w przyszłości zidentyfikować rekrutację: np. region, miasto, województwo, bezpośredni przełożony, nazwa klienta itp.
 6. Stwórz własną listę pytań do kandydatów na to stanowisko, lub użyj już istniejącej listy pytań.
 7. Wyznacz wystarczającą ilość czasu na każdą odpowiedź i potwierdź przy każdym pytaniu przyciskiem [Dodaj].
 8. Przypisz osobę Rekrutującego (a jeśli wymaga tego proces także Obserwatora - nie jest obowiązkowe).
 9. Przejdź do podsumowania i jeśli wszystko się zgadza naciśnij przycisk [Zapisz] lub [Zrezygnuj] jeśli chcesz nanieść zmiany.
 10. Po zapisaniu otrzymasz potwierdzenie - od tego momentu ta rekrutacja znajduje się w zakładce [Rekrutacje Firmy].
 11. W celu dodania CV do rekrutacji należy w [Tabeli Rekrutacji Firmy] odnaleźć utworzoną rekrutację i nacisnąć przycisk: [Załaduj paczkę CV]. Możesz dodać dowolną ilość PDF z CV, przypisaną do jednego stanowiska.
 12. Jeśli chcesz przypisać dodatkowo kandydata ręcznie (np. nie masz CV kandydata w formie PDF), wybierz przycisk: [Dodaj Nowego Kandydata] i wpisz ręcznie wymagane dane Kandydata.
 13. Po uzupełnieniu formularza naciśnij przycisk [Zapisz] lub [Zapisz i zaproś].
 14. Zapisanego kandydata możesz też zaprosić później.
 15. Kiedy naciśniesz [Zapisz i zaproś] Kandydat otrzyma automatyczne zaproszenie do wzięcia udziału w nagraniu, a w systemie pojawi się informacja, że zaproszenie zostało wysłane.

Funkcje systemu

Nagrania zapisywane są na serwerze Interview Record.

Nie, nie może ani obejrzeć ani modyfikować swoich odpowiedzi.

Platforma Interview Record umożliwia zaproszenie dowolnej ilości kandydatów w tym samym czasie.

Maksymalna liczba wywiadów zależy wyłącznie od wybranego pakietu abonamentowego.

 

Kliknij link, aby zobaczyć CENNIK.

Nie, Kandydat jest nagrywany wyłącznie wtedy, kiedy udziela odpowiedzi.

Tak, jest to możliwe, ale o takim zamiarze Kandydat powinien być poinformowany w mailu zapraszającym do rekrutacji.

 

W tej sytuacji Kandydat powinien otrzymać informację czy i jakich dodatkowych narzędzi będzie potrzebował (np. kalkulator, kartka, długopis).

Kandydaci mogą zarejestrować każdą odpowiedź tylko jeden raz.

 

Kandydaci nie mogą ponownie rejestrować swoich odpowiedzi po ich przesłaniu.

Tak. Link wygasa po upływie terminu ustalonego przez Rekrutującego.

 

Rekrutujący ma w pełni prawo modyfikować daty rozpoczęcia i datę wygaśnięcia linku z zaproszeniem w menu:

 • [Moje Rekrutacje] ->
 • -> [Tabela Kandydatów na stanowisko] ->
 • -> [Załaduj paczkę CV] lub [Dodaj Nowego Kandydata] ->
 • -> [Data Wygaśnięcia Zaproszenia].

Ilość pytań i czas przeznaczony na każdą odpowiedź ustala Administrator.

 

Tym samym długość nagrania w całości zależy od Administratora.

Po odzyskaniu połączenia z internetem należy ponownie wejść poprzez link do nagrania.

 

Dalsze udzielanie odpowiedzi rozpocznie się automatycznie od nienagranego pytania.


Przed rozpoczęciem nagrywania zalecane jest sprawdzenie jakości połączenia internetowego.

Uwaga!

Link podany w emailu zapraszającym umożliwia nagranie tylko po 1 odpowiedzi na każde pytanie.

Nagrania można wykonać do dnia wskazanego w emailu zapraszającym.

Ilość wejść na link jest rejestrowana w systemie IR i może mieć wpływ na ocenę kandydata.

Kandydat może pominąć pytanie (na przykład zatrzymując/przerywając nagrywanie tego pytania przed udzieleniem odpowiedzi), ale NIE MOŻE WRÓCIĆ później.

Kandydat na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań ma tyle czasu, ile Administrator przewidział w trakcie tworzenia listy pytań.


Czas na odpowiedź jest jednakowa dla wszystkich kandydatów.

Do nagrań posiada dostęp Administrator oraz osoby wyznaczone w roli Rekrutującego i Obserwatora.

Nagrania zapisywane są na serwerze Interview Record.

Nie, nie może ani obejrzeć ani modyfikować swoich odpowiedzi.

Platforma Interview Record umożliwia zaproszenie dowolnej ilości kandydatów w tym samym czasie.

Maksymalna liczba wywiadów zależy wyłącznie od wybranego pakietu abonamentowego.

 

Kliknij link, aby zobaczyć CENNIK.

Nie, Kandydat jest nagrywany wyłącznie wtedy, kiedy udziela odpowiedzi.

Tak, jest to możliwe, ale o takim zamiarze Kandydat powinien być poinformowany w mailu zapraszającym do rekrutacji.

 

W tej sytuacji Kandydat powinien otrzymać informację czy i jakich dodatkowych narzędzi będzie potrzebował (np. kalkulator, kartka, długopis).

Kandydaci mogą zarejestrować każdą odpowiedź tylko jeden raz.

 

Kandydaci nie mogą ponownie rejestrować swoich odpowiedzi po ich przesłaniu.

Tak. Link wygasa po upływie terminu ustalonego przez Rekrutującego.

 

Rekrutujący ma w pełni prawo modyfikować daty rozpoczęcia i datę wygaśnięcia linku z zaproszeniem w menu:

 • [Moje Rekrutacje] ->
 • -> [Tabela Kandydatów na stanowisko] ->
 • -> [Załaduj paczkę CV] lub [Dodaj Nowego Kandydata] ->
 • -> [Data Wygaśnięcia Zaproszenia].

Ilość pytań i czas przeznaczony na każdą odpowiedź ustala Administrator.

 

Tym samym długość nagrania w całości zależy od Administratora.

Po odzyskaniu połączenia z internetem należy ponownie wejść poprzez link do nagrania.

 

Dalsze udzielanie odpowiedzi rozpocznie się automatycznie od nienagranego pytania.


Przed rozpoczęciem nagrywania zalecane jest sprawdzenie jakości połączenia internetowego.

Uwaga!

Link podany w emailu zapraszającym umożliwia nagranie tylko po 1 odpowiedzi na każde pytanie.

Nagrania można wykonać do dnia wskazanego w emailu zapraszającym.

Ilość wejść na link jest rejestrowana w systemie IR i może mieć wpływ na ocenę kandydata.

Kandydat może pominąć pytanie (na przykład zatrzymując/przerywając nagrywanie tego pytania przed udzieleniem odpowiedzi), ale NIE MOŻE WRÓCIĆ później.

Kandydat na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań ma tyle czasu, ile Administrator przewidział w trakcie tworzenia listy pytań.


Czas na odpowiedź jest jednakowa dla wszystkich kandydatów.

Do nagrań posiada dostęp Administrator oraz osoby wyznaczone w roli Rekrutującego i Obserwatora.

Cennik i wsparcie techniczne

Interview Record oferuje kilka w pełni funkcjonalnych planów, które spełnią wymagania każdej firmy, niezależnie od wielkości lub częstości przeprowadzanych rekrutacji.

Sprawdź tutaj: CENNIK.

Tak. Interview Record oferuje w pełni funkcjonalny darmowy pakiet próbny - Trial.

 

Sprawdź tutaj: CENNIK.

W tym celu skontaktuj się z nami:
info@interviewrecord.com

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych skontaktuj się z nami wysyłając email na adres:
add.task.29969051.u-4621984.cac7d3f1-9af2-47ed-a0cc-a8cb74c87001@tasks.clickup.com

wg poniższej procedury:

 1. Będąc w przeglądarce na stronie gdzie wystąpił problem, należy otworzyć konsolę developerską (tj. nacisnąć [Ctrl+Shift+i] lub [F12], a następnie przejść na zakładkę [Console]).
 2. Wykonać zrzut ekranu przeglądarki (aby zamknąć konsolę developerską należy ponownie nacisnąć w przeglądarce [Ctrl+Shift+i] lub [F12]).
 3. Wysłać email na adres add.task.29969051.u-4621984.cac7d3f1-9af2-47ed-a0cc-a8cb74c87001@tasks.clickup.com wraz z dodatkowymi, wymaganymi danymi:
 • email kontaktowy
 • firma rekrutacyjna
 • nazwa rekrutacji
 • opis problemu
 • typ urządzenia (np.: komputer stacjonarny PC, laptop ThinkPad T440p, tablet Galaxy Tab S7, telefon komórkowy Samsung Galaxy S10)
 • nazwa systemu operacyjnego (np.: Windows 10, Ubuntu LTS 18.04, Android 11, Mac OS X)
 • nazwa przeglądarki (np.: Chrome, Edge, Firefox) oraz jeżeli to możliwe: jej wersja
 • załączony zrzut ekranu przeglądarki wg pkt. 1 i 2.

Aby skorzystać z platformy Interview Record użyj jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

 • Chrome v.85
 • Firefox v.81
 • Edge v.85

na następujących systemach operacyjnych:

 • Android 8.0,
 • Windows 10,
 • Ubuntu LTS 18.04

lub ich nowszych wersjach.


Na chwilę obecną nie nagrasz odpowiedzi na innych przeglądarkach i systemach (np. na iOS, macOS, Safari).

Aby sprawnie przeprowadzić wideo interview, użyj stabilnego i szybkiego połączenia internetowego (3G lub więcej).

 

Jeśli w komputerze nie masz kamery, użyj dobrej kamery internetowej / kamery mobilnej i mikrofonu.

 

Sprawdź wymagania systemowe (pyt. 5 powyżej), aby dowiedzieć się o obsługiwanych urządzeniach i przeglądarkach.

Interview Record oferuje kilka w pełni funkcjonalnych planów, które spełnią wymagania każdej firmy, niezależnie od wielkości lub częstości przeprowadzanych rekrutacji.

Sprawdź tutaj: CENNIK.

Tak. Interview Record oferuje w pełni funkcjonalny darmowy pakiet próbny - Trial.

 

Sprawdź tutaj: CENNIK.

W tym celu skontaktuj się z nami:
info@interviewrecord.com

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych skontaktuj się z nami wysyłając email na adres:
add.task.29969051.u-4621984.cac7d3f1-9af2-47ed-a0cc-a8cb74c87001@tasks.clickup.com

wg poniższej procedury:

 1. Będąc w przeglądarce na stronie gdzie wystąpił problem, należy otworzyć konsolę developerską (tj. nacisnąć [Ctrl+Shift+i] lub [F12], a następnie przejść na zakładkę [Console]).
 2. Wykonać zrzut ekranu przeglądarki (aby zamknąć konsolę developerską należy ponownie nacisnąć w przeglądarce [Ctrl+Shift+i] lub [F12]).
 3. Wysłać email na adres add.task.29969051.u-4621984.cac7d3f1-9af2-47ed-a0cc-a8cb74c87001@tasks.clickup.com wraz z dodatkowymi, wymaganymi danymi:
 • email kontaktowy
 • firma rekrutacyjna
 • nazwa rekrutacji
 • opis problemu
 • typ urządzenia (np.: komputer stacjonarny PC, laptop ThinkPad T440p, tablet Galaxy Tab S7, telefon komórkowy Samsung Galaxy S10)
 • nazwa systemu operacyjnego (np.: Windows 10, Ubuntu LTS 18.04, Android 11, Mac OS X)
 • nazwa przeglądarki (np.: Chrome, Edge, Firefox) oraz jeżeli to możliwe: jej wersja
 • załączony zrzut ekranu przeglądarki wg pkt. 1 i 2.

Aby skorzystać z platformy Interview Record użyj jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

 • Chrome v.85
 • Firefox v.81
 • Edge v.85

na następujących systemach operacyjnych:

 • Android 8.0,
 • Windows 10,
 • Ubuntu LTS 18.04

lub ich nowszych wersjach.


Na chwilę obecną nie nagrasz odpowiedzi na innych przeglądarkach i systemach (np. na iOS, macOS, Safari).

Aby sprawnie przeprowadzić wideo interview, użyj stabilnego i szybkiego połączenia internetowego (3G lub więcej).

 

Jeśli w komputerze nie masz kamery, użyj dobrej kamery internetowej / kamery mobilnej i mikrofonu.

 

Sprawdź wymagania systemowe (pyt. 5 powyżej), aby dowiedzieć się o obsługiwanych urządzeniach i przeglądarkach.