fbpx
Interview record - logo kolor z cieniem 6

Jak przeprowadzić rekrutację online?
Rekrutacja zdalna

przeprowadzi za Ciebie
wstępną rekrutację w wersji online

Proces rekrutacji jest dla firmy dużym kosztem. Angażuje czas pracowników, którzy przygotowują oferty, gromadzą zgłoszenia i odpowiadają za pierwszy, a czasem drugi etap selekcji kandydatów. Dodatkowe obciążenia wiążą się z zatrudnieniem osób, które nie spełniają oczekiwań firmy pod względem kompetencji lub profilu osobowościowego.

Rekrutacja online rozwiązuje szereg problemów związanych ze wstępną selekcją kandydatów, jednocześnie ograniczając koszty całego procesu i zwiększając szanse na zatrudnienie osób posiadających oczekiwane kwalifikacje i kompetencje. Jak przeprowadzić rekrutację online? 

Rekrutacja online 

Rekrutacja online nie jest alternatywą dla tradycyjnego procesu rekrutacyjnego, w ramach którego ostateczną decyzję podejmujemy w oparciu o kompetencje i osobistą rozmowę z kandydatem. Rekrutacja zdalna wspiera ten proces i usprawnia analizę nadsyłanych zgłoszeń, dzięki czemu w krótszym czasie możemy wyłonić z nadesłanych ofert i przekazanych rekomendacji osoby, z którymi chcielibyśmy się spotkać face to face w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. 

Jak zatem przebiega rekrutacja online? Co odróżnia ten proces od standardowej oceny CV? Jakie przynosi korzyści dla organizacji i kandydatów? 

Jak wygląda rekrutacja online? Rekrutacja zdalna

Jak wygląda rekrutacja online?

Podstawą efektywnej rekrutacji zdalnej jest wybór odpowiedniego narzędzia. Wideo rekrutacja pracowników nie powinna być czasochłonna, ani trudna w obsłudze dla kandydatów zaproszonych do nagrania swoich odpowiedzi. W tym celu warto skorzystać z łatwego i intuicyjnego w obsłudze systemu, który dodatkowo wesprze nas w procesie projektowania zdań rekrutacyjnych m.in. poprzez dostarczenie wyczerpującej listy pytań dla kandydatów i umożliwi gromadzenie danych (CV, danych kontaktowych, opinii rekruterów) w zorganizowany i przejrzysty sposób. Takim narzędziem jest Interview Record. To platforma online, której zadaniem jest obsługa wstępnych etapów procesu rekrutacji poprzez zastąpienie czasochłonnych rozmów telefonicznych z kandydatami materiałem video, który możesz odtworzyć w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Należy przy tym pamiętać, że Interview Record nie jest platformą do spotkań w czasie rzeczywistym. Służy do wstępnej oceny kandydatów na podstawie nagrań, które mogą oni wykonać. Co ważne, kandydaci nie mają wglądu w listę pytań przed rozpoczęciem nagrania.  

Rekrutacje online krok po kroku 

Aplikacja do rekrutacji zdalnej została zaprojektowana w taki sposób, żeby zapewnić Ci łatwą i szybką realizację każdego zadania – od tworzenia nowej rekrutacji, przez zapisywanie nadesłanych dokumentów rekrutacyjnych, aż po ocenę wstępnego etapu rekrutacji i wybór kandydatów, z którymi chciałbyś się spotkać osobiście. 

Rekrutacja zdalna z Interview Record: Jak zacząć? 

Aby uzyskać dostęp do funkcji narzędzia wystarczy zalogować się do Panelu Administratora. Z tego poziomu możesz: 

 • przejść do wglądu we wszystkie trwające rekrutacje, 
 • przejść do swoich rekrutacji, 
 • stworzyć nową rekrutację, 
 • zapoznać się z wszystkimi obserwacjami, 
 • zaprosić nowych użytkowników. 

Jak stworzyć nową rekrutację? 

Nową rekrutację możesz stworzyć korzystając z istniejącego szablonu (to bardzo pomocne, jeśli w organizacji prowadzicie stałą rekrutację kandydatów na szybko rotujące stanowiska i za każdym razem stawiacie przyszłym pracownikom te same wymagania) lub wypełniając puste pola w aplikacji.  

Korzystając z opcji Nowa Rekrutacja będziesz musiał uzupełnić podstawowe dane dotyczące prowadzonego procesu. To: 

 • Nazwa stanowiska, 
 • Data rozpoczęcia rekrutacji,
 • Język rekrutacji, 
 • Opis Stanowiska, 
 • Dodatkowa informacja dla kandydatów. 

Te informacje pomogą kandydatom w identyfikacji oferty, w odpowiedzi na którą zostali zaproszeni do wzięcia udziału w rekrutacji online. 

Następny etap obejmuje tworzenie pytań, na które kandydaci będą musieli odpowiedzieć. Możesz wybrać dowolną liczbę pytań i określić maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi. Definiując ramy czasowe na udzielenie odpowiedzi na pytania zarządzasz czasem rekrutacji, tym samym podnosząc efektywność całego procesu. 

Do każdej nowoutworzonej rekrutacji przypisujesz osobę rekrutującą i obserwatorów. Nagranie możesz udostępnić dowolnej liczbie osób zaangażowanych w proces rekrutcji. Rolą obserwatorów jest ocena nadsyłanych przez kandydatów odpowiedzi. Mogą oni wystawiać oceny:

 • negatywną, 
 • neutralną, 
 • pozytywną, 

i dodawać swoje komentarze. To znacząco przyspiesza proces weryfikacji kandydatów. 

Dlaczego warto przeprowadzać rekrutacje online?

Rekrutacje online wiążą się z wieloma korzyściami dla firmy, jak i kandydatów. Poza oczywistą oszczędnością czasu obu stron – materiał może zostać nagrany i odtworzony  w dowolnym miejscu i czasie – podnoszą jakość procesu i zwiększają prawdopodobieństwo wyboru właściwych kandydatów. Osób, które wpisują się w wymagania danego stanowiska pracy nie tylko od kątem kompetencji wskazanych w CV, ale przede wszystkim ze względu na profil osobowościowy i jego dopasowanie do ogólnej atmosfery panującej w organizacji. Dodatkowym atutem rekrutacji zdalnej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi jest ich wpływ na wizerunek firmy, która jest postrzegana przez kandydatów jako innowacyjna, dobrze zorganizowana i prestiżowa. 

Korzyści z wykorzystania narzędzi do rekrutacji zdalnej

Lista korzyści płynących z zastosowania nowoczesnych narzędzi do rekrutacji online jest bardzo długa. Warto w tym miejscu wskazać:

 • możliwość precyzyjnej selekcji kandydatów – w ocenie menedżerów nawet 60% kandydatów zapraszanych na rozmowy rekrutacyjne nie powinno przejść wstępnej selekcji CV, już po kilku minutach rozmowy okazuje się, że ich profil nie wpisuje się w oczekiwania rekrutującego, rekrutacja online pozwala wychwycić te różnice jeszcze przed zaproszeniem kandydata na spotkanie, 
 • możliwość ograniczenia kosztów pośrednich i bezpośrednich prowadzonego procesu rekrutacyjnego, 
 • możliwość łatwego porównania kandydatów dzięki nagraniom, które można wielokrotnie odtwarzać, 
 • większą obiektywność procesu rekrutacji – rekrutacja online pozwala na zapoznanie się nie tylko z kwalifikacjami i kompetencjami kandydata na papierze, ale również jego mową ciała i wybranymi cechami osobowości, 
 • wzmocnienie Employer Branding – w budowaniu wizerunku organizacji jako „pracodawcy z wyboru” z pewnością pomoże:
  • wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji, 
  • szanowanie czasu kandydatów – dzięki procesowi online na rozmowę zapraszasz wyłącznie kandydatów z najwyższym potencjałem, 
  • ułatwienie kandydatom pierwszego kontaktu z Firmą, który dzięki możliwości wykonania nagrania w komfortowych dla nich warunkach jest znacznie mniej stresujący. 

Dodatkowym atutem rekrutacji zdalnej, na który warto wskazać jest jakość późniejszej rozmowy kwalifikacyjnej. Po pierwsze, kandydat jest już o wiele mniej zestresowany, co pozwala go lepiej poznać. Po drugie, macie już za sobą podstawowy zestaw pytań i możecie przejść od razu do kwestii kluczowych.

Zobacz jak działa platforma Interview Record: